Norsk Tonekunstnersamfunds stipender 2018

Stipend til unge musikere, (instrumentalister og sangere)

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å utlyse et stipend på NOK 20 000 til unge musikere, født 1985 eller senere, med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning.

Stipendet kan benyttes til følgende formål:

a) reise
b) videreutdanning
c) konsertstøtte
d) instrumentkjøp

Stipendmottaker kan også bli tilbudt opptreden ved Norsk Tonekunstnersamfunds konserter.

Stipend fra Reise- og støttefond til medlemmer av NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å kunne utlyse et stipend på NOK 20.000 fra Norsk Tonekunstnersamfunds Reise- og Støttefond.
I følge statuttene kan stipendet brukes til:

a) reisestipend
b) støtte til eldre fortjente musikere
c) støtte til musikere som vil gi konsert
d) støtte til instrumentkjøp

Stipend fra Vederlagfondet til medlemmer av NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å kunne utlyse et stipendium stort NOK 30.000 fra Norsk Tonekunstnersamfunds Vederlagsfond. I følge statuttene kan stipendet brukes til:

a) yrkesfremmende virksomhet for musikere og artister, herunder støtte til innspillinger, turnéer, enkeltstående konserter, PR- virksomhet og anskaffelse av instrument
b) reise- og / eller studiestipend
c) støtte til eldre fortjente musikere

Diversestipend til medlemmer av NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å kunne utlyse et stipend på inntil NOK 30.000.
Stipendet kan deles.

Stipendet kan søkes til svært ulike formål som:

a) studiereise
b) innstuderingsperiode
c) inspirasjonsreise
d) konsertarrangement
m.m.

Søknad sendes til Norsk Tonekunstnersamfund v/Toril Carlsen, Haneborgveien 51A, 1470 Lørenskog eller på mail innen 1. mai 2018.