Norsk Tonekunstnersamfunds stipender 2019

Stipend fra Reise- og støttefond til medlemmer av NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å kunne utlyse stipend på inntil NOK 50.000 fra Norsk Tonekunstnersamfunds Reise- og Støttefond. Stipendet kan deles.

I følge statuttene kan stipendet brukes til
a) reisestipend
b) støtte til eldre fortjente musikere

Stipend fra Vederlagfondet til medlemmer av NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å kunne utlyse stipend på inntil NOK 50.000 fra Norsk Tonekunstnersamfunds Vederlagsfond. Stipendet kan deles.

I følge statuttene kan stipendet brukes til
yrkesfremmende virksomhet for musikere og artister, herunder støtte til innspillinger, turnéer, enkeltstående konserter, PR- virksomhet og anskaffelse av instrument.

Diversestipend til medlemmer av NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å kunne utlyse stipend på inntil NOK 50.000. Stipendet kan deles.

Stipendet kan søkes til svært ulike formål som
a) studiereise
b) innstuderingsperiode
c) inspirasjonsreise
d) konsertarrangement
m.m.

Stipend til unge musikere, ( instrumentalister og sangere)

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å utlyse stipend på inntil kr. 50 000 til unge musikere, født 1987 eller senere, med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning. Stipendet kan deles.

Stipendet kan benyttes til følgende formål:
a) Reise
b) Videreutdanning
c) Konsertstøtte
d) Instrumentkjøp
Stipendmottaker kan også bli tilbudt opptreden ved Norsk Tonekunstnersamfunds konserter.

Søknad med CV, formål for bruk av eventuelt stipend og budsjett, sendes til Norsk Tonekunstnersamfund post@ntks.no innen 1. mai 2019