Søk om medlemskap

Som medlemmer av Norsk Tonekunstnersamfund kan opptas tonekunstnere, dvs. instrumentalsolister, sangsolister og dirigenter som har dokumentert kunstnerisk kvalitet innen klassisk musikk. Styret behandler søknader fire ganger i året.