Om NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund (NTKS) er en interesseorganisasjon for solister og kammermusikere innen klassisk musikk. Da organisasjonen ble dannet i 1912, var det realiseringen av en idé som blant annet komponisten Johan Svendsen hadde fremmet. Allerede den gangen måtte man organisere seg for å sikre sine rettigheter. I begynnelsen besto medlemmene av både utøvende og skapende kunstnere.

I 1917 besluttet imidlertid en del skapende kunstnere å danne Norsk Komponistforening. Initiativet ble tatt innen Tonekunstnersamfundets ramme. Etter adskillelsen omfatter medlemmene i NTKS kun utøvere. De fleste betydelige navn i norsk musikkliv har vært og er medlemmer. Listen over æresmedlemmer teller navn som Jean Sibelius, Sir Henry Wood, Kirsten Flagstad, Klaus Egge, Odd Grüner-Hegge, Egil Nordsjø, Arild Sandvold, Øivin Fjeldstad, Robert Riefling, Robert Levin, Ingrid Bjoner og Aase Nordmo Løvberg. I dag er Ole Bøhn, Kari Frisell, Knut Skram, Einar Steen-Nøkleberg og Terje Stensvold æresmedlemmer.

Flere av våre medlemmer står også i Musikernes Fellesorganisasjon som dekker deres faste engasjementsforhold. Når disse imidlertid har valgt å tilhøre begge foreningene, er det fordi NTKS' virke er helt og holdent viet deres frilansinteresser og forhold rundt deres solistiske og kammermusikalske forhold. NTKS har da også på alle felt opparbeidet seg en sikker posisjon i vårt kulturliv.

Vi blir ofte konsultert av så vel departement som av andre offentlige og private instanser i musikkspørsmål. I sin tid var Norsk Tonekunstnersamfund representert i komitéen som forberedte grunnlaget for "Fond for utøvende Kunstnere". Vi er også en av stiftelsesorganisasjonene for GRAMO. Norsk Tonekunstnersamfund tok initiativ til opprettelsen av Nordisk Solistråd - et nordisk samarbeidsorgan som holder kontakten mellom kollegene i de nordiske landene.

Norsk Tonekunstnersamfund er medlem av Norwaco. Derved forvalter vi og sørger for individuell utbetaling av vederlag for privatkopiering. Vi er representert i Rådet for Dronning Sonjas Musikkkonkurranse. Vi er ofte representert i utvalg i Fond for Lyd og Bilde og bestyrer en rekke legater, som f.eks. Therese og Anton Klaveness' Reise- og studiestipend, Alf Klingenbergs legat og Olaf Schous legat. Dessuten bestyrer vi en del egne stipender. Norsk Tonekunstnersamfund har med jevne mellomrom arrangert en konsertserie i Oslo hvor en rekke av foreningens medlemmer har opptrådt. Disse konsertene er blitt et viktig bidrag til kammermusikkmiljøet i hovedstaden. Vi har også arrangert konserter i Bergen.

Ved siden av det faglige arbeidet for norske solister arrangerer vi medlemsmøter med aktuelle temaer i musikklivet og møter med sosialt samvær. I tillegg arrangerer vi offentlige debatter der ulike representanter for musikklivet blir invitert, og årlig arrangerer vi Den norske musikkfest.

Bli medlem!