VI INVITERER TIL Å SØKE MEDLEMSKAP

Som medlemmer av Norsk Tonekunstnersamfund kan opptas instrumentalsolister, sangere og dirigenter som over tid har dokumentert fremragende kunstnerisk kvalitet innen klassisk musikk. Medlem må være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge.

Søknad om medlemskap behandles av styret.

Behandlingstid for søknader vil normalt være på 6-8 uker.

I samme dokument som CV-en bes søker inkludere lenker til 2-3 representative lydspor (f.eks. på Spotify, YouTube eller skylagringstjenester).

    SØK MEDLEMSKAP


      SØK MEDLEMSKAP