MENTORORDNING FOR KLASSISKE MUSIKERE

Vil du ha feedback på musikalske spørsmål eller råd om karrierevalg?

Vi tilbyr deg å finne en mulig mentor ved å gå inn på vår medlemsliste og ønske deg en mentor.

Deretter formidler vi direkte kontakt hvis ditt ønske om mentor er innvilget. Blant annet avhenger dette av om vedkommende medlem ønsker å være mentor.

Alle får svar uansett.

Mentorordningen er et tilbud for medlemmer i NTKS, og for instrumentalister, sangere og dirigenter innen klassisk musikk som ikke er medlem.

Det vil innvilges inntil 10 mentorforløp per kalenderår.

Det er to søknadsfrister i året: 1. november og 1. mai.

Navn på den du ønsker som mentor

Betingelser

  • Mentor mottar kr 6000.- i honorar fra NTKS for hvert mentorforløp.
  • Et mentorforløp: 3 ganger à 2 timer
  • Mentorordningen er et tilbud for medlemmer i NTKS og for instrumentalister, sangere og dirigenter innen klassisk musikk som ikke er medlem.
  • Begge parter vil få anledning til å evaluere ordningen i etterkant av forløpet.
  • Hvem som deltar i mentorordningen vil være unntatt offentlighet, med mindre begge parter eksplisitt har godkjent at dette offentliggjøres, f.eks. med tanke på promotering.