OM NORSK TONEKUNSTNERSAMFUND

OM NORSK TONEKUNSTNER-
SAMFUND

Norsk Tonekunstnersamfund (NTKS) er en interesseorganisasjon for solister, kammermusikere og dirigenter innen klassisk musikk, og foreningen ble stiftet allerede i 1912.

Tanken om å danne en forening som kunne samle norske tonekunstnere «ikke blot til selskabelig samvær», men også for å kunne ivareta norsk musikkliv og musikeres interesser, hadde lenge vært drøftet, og 6. januar 1912 ble foreningen stiftet. Det første styret besto blant andre av Ole Olsen og Eivind Alnæs med Iver Holter som formann.

Etter at foreningen var stiftet, gikk styret aktivt ut og ba fremtredende musikere og komponister om å søke medlemskap. Foreningen tok aktivt del i musikklivet, det være seg støtte til Nationaltheatrets orkester eller å sørge for at medlemmene fikk betalt for oppdrag de utførte. Som det står i styreprotokollen fra 16. november 1914: «Medlemmer av NTKS assisterer ikke gratis, de Veldedighetsinstitutioner som henvender sig om Assistanse, bør betale et Honorar, hvis Størrelse de Ansøgende maa blive enig med vedkommende Musiker om.»

Foreningens første store løft var «Den Norske Musikkfest» i mai 1914, i forbindelse med verdensutstillingen i Frognerparken. Det ble arrangert konserter gjennom en hel uke, orkesterkonserter, kammerkonserter og kirkekonserter.

I 1917 besluttet en del skapende kunstnere å gå ut av Norsk Tonekunstnersamfund og danne Norsk Komponistforening, så i dag omfatter NTKS’ medlemmer kun utøvere.

Norsk Tonekunstnersamfund var i sin tid representert i komitéen som forberedte grunnlaget for Fond for utøvende kunstnere. Vi er også en av stiftelsesorganisasjonene til både GRAMO og Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Av styreledere gjennom tiden kan nevnes Iver Holter, Ole Olsen, Alf Hurum, Egil Nordsjø, Robert Levin, Ole Bøhn og Toril Carlsen.

HVA GJØR VI I DAG?

I dag er Norsk Tonekunstnersamfund aktiv på flere områder. Foreningen drives av et styre på 5 medlemmer.

Gjennom vårt medlemskap i rettighetsorganisasjonen NORWACO (norwaco.no) sørger vi for individuell utbetaling av vederlag til våre medlemmer. Vi er medlem i GRAMO (gramo.no), og representert i Rådet for Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse, samt i flere legater.

NTKS har forslagsrett på medlemmer til styret i Fond for utøvende kunstnere, til utvalg i Fond for lyd og bilde og til Lindemanprisen, for å nevne noe.

Norsk Tonekunstnersamfund deler hvert år ut kr. 150 000 i stipend til egne medlemmer, og stipend på kr. 150 000 til yngre musikere. Vi gir dessuten en pris i Ungdommens musikkmesterskap (UMM) og bidrar til Robert Levins Festspillfond.

Vi arrangerer også egne konserter, først og fremst med norsk musikk på programmet. Inspirert av musikkfesten i 1914 har vi de siste årene under tittelen «Den Norske Musikkfest», fått framført kjent og ukjent, ny og gammel norsk musikk med noen av våre fremste utøvere. Dette har vi sett på som et svært viktig bidrag i vårt musikkliv.

Norsk Tonekunstnersamfund eier en leilighet i Berlin som leies ut, både til medlemmer og andre.

Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer. Medlemskap kan søkes av dirigenter og musikere (sangere og instrumentalister) som kan vise til en solistisk eller kammermusikalsk karriere.