NORSK TONEKUNSTNERSAMFUNDS
STIPENDER

NORSK TONEKUNSTNER-
SAMFUNDS STIPENDER

Stipend for unge musikere (sangere og instrumentalister, født 1988 eller senere), åpent for alle

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil kr. 50 000 til unge musikere, født 1988 eller senere, med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning. Stipendet kan deles.

Stipendet kan søkes til følgende formål:
– reise.
– videreutdanning.
– konsertstøtte.
– instrumentkjøp.

Stipendmottaker kan også bli tilbudt opptreden ved Norsk Tonekunstnersamfunds konserter.

Søknad med CV, prosjektbeskrivelse og budsjett, sendes til Norsk Tonekunstnersamfund post@ntks.no. Årlig søknadsfrist 1. mai.

Stipender for medlemmer av Norsk Tonekunstnersamfund

1. Stipend fra Reise- og støttefondet på inntil NOK 50.000
Stipendet kan deles.

Stipend kan søkes til:
– studiereise.
– støtte til eldre fortjente musikere.

2. Stipend fra Vederlagsfondet på inntil NOK 50.000
Stipendet kan deles.

Stipend kan søkes til yrkesfremmende virksomhet for musikere og artister:
– støtte til innspillinger.
– turnéer.
– enkeltstående konserter.
– PR-virksomhet.
– anskaffelse av instrument.

3. Diversestipend på inntil NOK 50.000.
Stipendet kan deles.

Stipend kan søkes til ulike formål som:
– studiereise.
– innstuderingsperiode.
– inspirasjonsreise
– konsertarrangement
– m.m.

Søknad med CV, prosjektbeskrivelse og budsjett, sendes til Norsk Tonekunstnersamfund post@ntks.no. Årlig søknadsfrist 1. mai.