NORSK TONEKUNSTNERSAMFUNDS STØTTEORDNINGER

1. Norsk Tonekunstnersamfunds stipend for unge musikere (under 35 år)

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil kr. 50 000 til unge musikere (sangere, instrumentalister og dirigenter) under 35 år, med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning.

Stipendet kan søkes til følgende formål:
– Studiereise
– Videreutdanning
– Konserter
– Instrumentkjøp
– Innspillinger
– Entrepenørskap innen klassisk musikk

Det deles ut totalt kr 150 000 pr. år.

Søknad må inneholde CV, prosjektbeskrivelse, budsjett og om prosjektet er støttet eller under behandling andre steder.

Årlig søknadsfrist: 1. mai.

NB! Hvis du får feilmelding når du trykker på «send inn», trykk på «send inn» en gang til rett etter at du har fått feilmelding!

2. Norsk Tonekunstnersamfunds stipend for medlemmer

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil kr 50 000 for medlemmer i foreningen.

Stipendet kan søkes til følgende formål:
– Studiereise
– Innspillinger
– Konserter/turneer
– Instrumentkjøp
– Innstuderingsperiode
– Annen yrkesfremmende virksomhet
– Støtte til eldre fortjente musikere

Det deles ut totalt kr 150 000 pr. år.

Søknad må inneholde CV, prosjektbeskrivelse, budsjett og om prosjektet er støttet eller under behandling andre steder.

Årlig søknadsfrist: 1. mai

NB! Hvis du får feilmelding når du trykker på «send inn», trykk på «send inn» en gang til rett etter at du har fått feilmelding!

3. Konsertstøtte til medlemmer av Norsk Tonekunstnersamfund

Konsertstøtte på inntil kr 10 000 kan søkes.

Løpende søknadsfrist.

Søknad sendes Norsk Tonekunstnersamfund: post@ntks.no

Det deles ut til sammen inntil kr 100 000 pr. år.

TILDELINGER 2023

Stipend til unge musikere

Hedvig Haugerud
Magnus Kjelstad
Thormod Rønning Kvam
Martha-Pil Neumer
Kristoffer Wøien

Stipend for medlemmer

Håkon Austbø
Hans Christian Bræin
Ida Løvli Hidle
Hege Høisæter
Ellen Ugelvik
Kristina Vårlid

TILDELINGER 2022

Stipend til unge musikere

Ellisiv Tandberg

Stipend for medlemmer

Reidun Askeland
Nina Gravrok
John Lidal
Johannes Martens
Njål Sparbo
Terje Viken

TILDELINGER 2021

Stipend til unge musikere

Eira Sjaastad Huse
Edel Bolstad og ensemblet Fram

Stipend fra Reise- og støttefond

Ingegjerd Bagøien Moe
Terje Kvam
Gustavo Tavarez

Stipend fra Vederlagsfondet

Ivar Anton Waagaard
David Strunk/Oslo Kammerakademi

Diversestipend

Engegårdkvartetten
Tomas Rimul med ensemble

TILDELINGER 2020

Stipend til unge musikere

Daniel Lyngstad / Quartetto Testosterone
Therese Angel Khatchik
Sølve Grødem Borg
Astrid Nyborg Berg

Stipend fra Reise- og støttefond

Joakim Nordin
Sverre Riise
Hege Gustava Tjønn

Stipend fra Vederlagsfondet

Ragnhild Hemsing / Tor Espen Aspaas
Dan Styffe

Diversestipend

Isa Katharina Gericke / Thormod Rønning Kvam
Inger-Lise Ulsrud

Norsk Tonekunstnersamfund har i 2023 gitt kr. 5 000 til Operahøgskolens venner som tilskudd til stipend for avgangsstudentene.

SØK STIPEND

Jeg søker følgende ordning(er) *