NORSK TONEKUNSTNERSAMFUNDS
STIPENDER

NORSK TONEKUNSTNER-
SAMFUNDS STIPENDER

Stipend for unge musikere, sangere og instrumentalister, under 32 år. Åpent for alle

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil kr. 50 000 til unge musikere, under 32 år, med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning. Stipendet kan deles.

Stipendet kan søkes til følgende formål:
– reise.
– videreutdanning.
– konsertstøtte.
– instrumentkjøp.

Stipendmottaker kan også bli tilbudt opptreden ved Norsk Tonekunstnersamfunds konserter.

Søknad med CV, prosjektbeskrivelse og budsjett, sendes til Norsk Tonekunstnersamfund post@ntks.no. Søknadsfrist 1. mai.

Støtteordninger for medlemmer av Norsk Tonekunstnersamfund

1. Stipend fra Reise- og støttefondet på inntil NOK 50.000
Stipendet kan deles.

Stipend kan søkes til:
– studiereise.
– støtte til eldre fortjente musikere.

2. Stipend fra Vederlagsfondet på inntil NOK 50.000
Stipendet kan deles.

Stipend kan søkes til yrkesfremmende virksomhet for musikere og artister:
– støtte til innspillinger.
– turnéer.
– enkeltstående konserter.
– PR-virksomhet.
– anskaffelse av instrument.

3. Diversestipend på inntil NOK 50.000.
Stipendet kan deles.

Stipend kan søkes til ulike formål som:
– studiereise.
– innstuderingsperiode.
– inspirasjonsreise
– konsertarrangement
– m.m.

4. Konsertstøtte

NTKS deler ut til inntil 10 konserter  med inntil 10 000 i året.

Løpende søknadsfrist

Søknad må inneholde CV, prosjektbeskrivelse, budsjett og om prosjektet er støttet andre steder eller under behandling. Søknaden sendes  til Norsk Tonekunstnersamfund post@ntks.no. Årlig søknadsfrist 1. mai.

TILDELINGER 2021

Stipend til unge musikere

Eira Sjaastad Huse
Edel Bolstad og ensemblet Fram

Stipend fra Reise- og støttefond

Ingegjerd Bagøien Moe
Terje Kvam
Gustavo Tavarez

Stipend fra Vederlagsfondet

Ivar Anton Waagaard
David Strunk/Oslo Kammerakademi

Diversestipend

Engegårdkvartetten
Tomas Rimul med ensemble

TILDELINGER 2020

Stipend til unge musikere

Daniel Lyngstad / Quartetto Testosterone
Therese Angel Khatchik
Sølve Grødem Borg
Astrid Nyborg Berg

Stipend fra Reise- og støttefond

Joakim Nordin
Sverre Riise
Hege Gustava Tjønn

Stipend fra Vederlagsfondet

Ragnhild Hemsing / Tor Espen Aspaas
Dan Styffe

Diversestipend

Isa Katharina Gericke / Thormod Rønning Kvam
Inger-Lise Ulsrud

Norsk Tonekunstnersamfund har i 2020 bidratt med kr. 10 000 til Robert Levins Festspillfond og har gitt en pris på kr. 5 000 til Ungdommens Musikkmesterskap. Vi har også gitt kr. 5 000 til Operahøgskolens venner som tilskudd til stipend for avgangsstudentene.