NORSK TONEKUNSTNERSAMFUNDS
STIPENDER

NORSK TONEKUNSTNER-
SAMFUNDS STIPENDER

Stipend for unge musikere, sangere og instrumentalister, under 32 år. Åpent for alle

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil kr. 50 000 til unge musikere, under 32 år, med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning. Stipendet kan deles.

Stipendet kan søkes til følgende formål:
– reise.
– videreutdanning.
– konsertstøtte.
– instrumentkjøp.

Stipendmottaker kan også bli tilbudt opptreden ved Norsk Tonekunstnersamfunds konserter.

Søknad med CV, prosjektbeskrivelse og budsjett, sendes til Norsk Tonekunstnersamfund post@ntks.no. Søknadsfrist 1. mai.

Støtteordninger for medlemmer av Norsk Tonekunstnersamfund

1. Stipend fra Reise- og støttefondet på inntil NOK 50.000
Stipendet kan deles.

Stipend kan søkes til:
– studiereise.
– støtte til eldre fortjente musikere.

2. Stipend fra Vederlagsfondet på inntil NOK 50.000
Stipendet kan deles.

Stipend kan søkes til yrkesfremmende virksomhet for musikere og artister:
– støtte til innspillinger.
– turnéer.
– enkeltstående konserter.
– PR-virksomhet.
– anskaffelse av instrument.

3. Diversestipend på inntil NOK 50.000.
Stipendet kan deles.

Stipend kan søkes til ulike formål som:
– studiereise.
– innstuderingsperiode.
– inspirasjonsreise
– konsertarrangement
– m.m.

4. Konsertstøtte

NTKS deler ut til inntil 10 konserter  med inntil 10 000 i året.

Løpende søknadsfrist

Søknad må inneholde CV, prosjektbeskrivelse, budsjett og om prosjektet er støttet andre steder eller under behandling. Søknaden sendes  til Norsk Tonekunstnersamfund post@ntks.no. Årlig søknadsfrist 1. mai.

STIPEND TILDELINGER 2020

Reise og støttefond:

Joakim Nordin: 15 000

Sverre Riise 15 000

Hege Gustava Tjønn: 20 000

Diversefond: Isa Katharina Gericke/Thormod Rønning Kvam 25 000

Inger-Lise Ulsrud 25 000

Unge musikere:

Daniel Lyngstad/Quartetto Testosterone: 20 000

Therese Angel Khatchik 10 000

Sølve Grødem Borg 10 000

Astrid Nyborg Berg 10 000

Vederlagsfond:

Ragnhild Hemsing/Tor Espen Aspaas 25 000

Dan Styffe 25 000 

Konsertstøtte kr 10 000

Thomas Rimul, Roger Arne Vigulf, Siv Oda Hagerupsen og Engegårdkvartetten