NORSK TONEKUNSTNERSAMFUNDS STØTTEORDNINGER FOR UNGE MUSIKERE

1. Norsk Tonekunstnersamfunds stipend for unge musikere (inntil 35 år)

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil kr. 50 000 til unge musikere (sangere, instrumentalister og dirigenter) under 35 år, med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning.

Stipendet kan søkes til følgende formål:
– Studiereise.
– Videreutdanning.
– Konserter.
– Instrumentkjøp.
-Innspillinger.
-Entrepenørskap innen klassisk musikk.

Det deles ut totalt kr. 150 000,- pr. år.

Søknad må inneholde CV, prosjektbeskrivelse, budsjett og om prosjektet er støttet eller under behandling andre steder. Søknaden sendes Norsk Tonekunstnersamfund: post@ntks.no

Årlig søknadsfrist: 1. mai.

2. Norsk Tonekunstnersamfunds konsertstøtte til unge musikere (inntil 35 år)

Konsertstøtte på inntil kr. 10 000,- kan søkes.

Løpende søknadsfrist. Ordningen avvikles etter utgangen av 2023.

Søknad sendes Norsk Tonekunstnersamfund: post@ntks.no

Det deles ut til sammen inntil 150.000,- pr år

NORSK TONEKUNSTNERSAMFUNDS STØTTEORDNINGER FOR MEDLEMMER

1. Norsk Tonekunstnersamfunds stipend for medlemmer

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil kr. 50 000,- for medlemmer i foreningen.

Stipendet kan søkes til følgende formål:
– Studiereise.
– Innspillinger.
– Konserter/turneer.
– Instrumentkjøp.
– Innstuderingsperiode.
– Annen yrkesfremmende virksomhet.
– Støtte til eldre fortjente musikere.

Det deles ut totalt kr. 150 000,- pr. år.

Søknad må inneholde CV, prosjektbeskrivelse, budsjett og om prosjektet er støttet eller under behandling andre steder.

Søknaden sendes Norsk Tonekunstnersamfund: post@ntks.no

Årlig søknadsfrist: 1. mai

2. Konsertstøtte til medlemmer av Norsk Tonekunstnersamfund

Konsertstøtte på inntil kr. 10 000,- kan søkes.

Løpende søknadsfrist.

Søknad sendes Norsk Tonekunstnersamfund: post@ntks.no

Det deles ut til sammen inntil  100.000,-pr. år.

TILDELINGER 2022

Stipend til unge musikere

Ellisiv Tandberg

Stipend for medlemmer

Reidun Askeland
Nina Gravrok
John Lidal
Johannes Martens
Njål Sparbo
Terje Viken

TILDELINGER 2021

Stipend til unge musikere

Eira Sjaastad Huse
Edel Bolstad og ensemblet Fram

Stipend fra Reise- og støttefond

Ingegjerd Bagøien Moe
Terje Kvam
Gustavo Tavarez

Stipend fra Vederlagsfondet

Ivar Anton Waagaard
David Strunk/Oslo Kammerakademi

Diversestipend

Engegårdkvartetten
Tomas Rimul med ensemble

TILDELINGER 2020

Stipend til unge musikere

Daniel Lyngstad / Quartetto Testosterone
Therese Angel Khatchik
Sølve Grødem Borg
Astrid Nyborg Berg

Stipend fra Reise- og støttefond

Joakim Nordin
Sverre Riise
Hege Gustava Tjønn

Stipend fra Vederlagsfondet

Ragnhild Hemsing / Tor Espen Aspaas
Dan Styffe

Diversestipend

Isa Katharina Gericke / Thormod Rønning Kvam
Inger-Lise Ulsrud

Norsk Tonekunstnersamfund har i 2022 bidratt med kr. 10 000 til Robert Levins Festspillfond og har gitt en pris på kr. 5 000 til Ungdommens Musikkmesterskap. Vi har også gitt kr. 5 000 til Operahøgskolens venner som tilskudd til stipend for avgangsstudentene.