STIPENDMOTTAKERE 2022

Gratulerer til alle heldige som fikk stipend fra NTKS i år!

Vi ønsker dere tillykke med konserter og turnéer, og til de unge musikerne som får sine drømmer realisert!

Stipendmottakere 2022

Stipend til unge musikere

Ellisiv Tandberg

Stipend for medlemmer

Reidun Askeland
Nina Gravrok
John Lidal
Johannes Martens
Njål Sparbo
Terje Viken